NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM TRÊN AMAZON
Sự phát triển đột phá về thương mại điện tử nói chung và Amazon nói riêng thôi thúc các doanh nghiệp ấp ủ kế hoạch đưa sản phẩm ra thế giới. 
Nhưng trên thực tế không phải sản phẩm nào cũng phù hợp để bán trên Amazon. Một sản phẩm được đánh giá là phù hợp phải đáp ứng đầy đủ rất nhiều yếu tố. Thậm chí còn có một số sản phẩm nằm trong danh mục cấm hoặc hạn chế bán trên Amazon mà doanh nghiệp buộc phải biết và hiểu .Chúng tôi sẽ giúp quý doanh nghiệp tìm ra những sản phẩm tiềm năng nhất. Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn cải tiến sản phẩm để doanh nghiệp có thể tạo ra những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.