Thông tin chính thức hướng dẫn cách bán hàng trên Amazon

 

Quyết định mặt hàng muốn bán

Tất cả người bán đều được bán hàng trên Amazon trong hơn 20 danh mục sản phẩm, riêng Người bán chuyên nghiệp được bán thêm trong ít nhất 10 danh mục khác.

Chọn gói bán hàng trên Amazon

Với hai gói bán hàng, Amazon giúp bạn có thể bán linh hoạt chỉ một hoặc cả nghìn sản phẩm. Gói Chuyên nghiệp cung cấp cho bạn cơ hội bán sản phẩm với số lượng không giới hạn và chỉ phải thanh toán phí đăng ký hàng tháng là $39,99. Người bán là cá nhân không phải trả phí hàng tháng nhưng phải trả $0,99 cho mỗi mặt hàng bán được. Cả Người bán chuyên nghiệp và Người bán cá nhân đều phải trả các khoản phí bán hàng khác khi bán được một mặt hàng.

 

Đăng ký và bắt đầu lên danh sách bán hàng trên Amazon

Tạo tài khoản trên Quản lý bán hàng (Seller Central), giao diện Web nơi bạn cũng có thể quản lý tài khoản bán hàng trên Amazon của mình.

 

Sau khi bạn đăng ký tài khoản bán hàng trên Amazon

( Sau khi đăng ký xong, bạn chỉ cần thực hiện quy trình 4 bước đơn giản để Bán hàng trên Amazon)

1. Lên danh sách

 

Bạn có thể thêm lần lượt từng sản phẩm vào catalog Amazon Marketplace. Nếu đã đăng ký Tài khoản bán hàng trên Amazon chuyên nghiệp, bạn có thể thêm hàng loạt các mặt hàng với số lượng lớn bằng cách sử dụng các công cụ thao tác hàng loạt.
Hai cách để lên danh sách sản phẩm:

  • Lên danh sách những sản phẩm đã có trên Amazon.com Chỉ rõ số lượng sản phẩm mà bạn có để bán, trạng thái của (các) sản phẩm và tùy chọn vận chuyển
  • Lên danh sách những sản phẩm chưa có trên Amazon.com 

      a) Xác định UPC/EAN và SKU
      b) Liệt kê thuộc tính sản phẩm - ví dụ như tiêu đề, mô tả

2. Bán hàng trên Amazon

 

Sau khi bạn lên danh sách mặt hàng, khách hàng có thể nhìn thấy các mặt hàng đó trên Amazon.com. Với các lợi ích như 1 lần nhấp và lòng tin của hàng triệu thương hiệu, Amazon giúp khách hàng mua hàng nhanh chóng, dễ dàng mà không phải lo lắng. Hãy đảm bảo rằng khi khách hàng nhìn thấy sản phẩm thì sản phẩm đó phải chính xác và hoàn chỉnh, bao gồm hình ảnh có chất lượng cao về sản phẩm.

3. Vận chuyển

 

Amazon thông báo cho bạn khi khách hàng đặt hàng. Hãy sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) để giao phó công việc vận chuyển cho Amazon hoặc bạn cũng có thể tự chuyển hàng.

4. Nhận thanh toán

Amazon gửi tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn theo khoảng thời gian định kỳ và thông báo cho bạn rằng khoản thanh toán đã được gửi.