05/07/2022 | 244 |
0 Đánh giá

BẢN TIN NHÀ BÁN HÀNG 6/2022

Những thay đổi sắp tới đối với yêu cầu hủy đơn hàng do người mua tạo

 

 

 


 

Amazon nhận được phản hồi từ nhiều người bán rằng muốn có một quy trình tốt hơn để quản lý yêu cầu hủy đơn hàng của người mua mà không cần tìm kiếm các yêu cầu này trong công cụ nhắn tin giữa người mua và người bán. Người bán cho rằng các yêu cầu hủy đơn hàng có thể bị bỏ lỡ do nằm lẫn trong nhiều tin nhắn giữa người mua và người bán. Nếu không để ý có thể dẫn đến việc trả lại sản phẩm và hoàn tiền.

 

Có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2022, Amazon sẽ đơn giản hóa quy trình quản lý yêu cầu hủy đơn hàng do người mua đối với các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện.

 

Thay đổi nếu bạn sử dụng Amazon Seller Central:

 

  • Yêu cầu hủy đơn hàng sẽ xuất hiện trong biểu ngữ trên trang Quản lý đơn hàng (Manage Orders) cho mỗi lần hủy đơn hàng do người mua tạo.

  • Thông báo sẽ không còn được gửi qua chức năng nhắn tin giữa người mua và người bán.

  • Nếu bạn sử dụng Báo cáo đơn hàng để xử lý đơn hàng, bạn có thể bật trường Hủy do người mua yêu cầu (Canceled by Buyer) để xem yêu cầu hủy trong Báo cáo đơn hàng của bạn. Để tìm hiểu cách thêm trường này, vào phần Những thay đổi sắp tới đối với quy trình hủy đơn hàng do người mua tạo.

 

Thay đổi nếu bạn sử dụng API:

 

  • Giờ đây bạn có thể xem yêu cầu hủy đơn hàng do người mua thông qua hệ thống của riêng bạn bằng cách sử dụng API liệt kê các mục hàng (ordersV0GettOrderItemsList). Amazon sẽ thêm hai trường trên phản hồi API, nhờ vậy các nhà phát triển sẽ có thể nhập và để 2 trường đó xuất hiện trên hệ thống. Để tìm hiểu cách thêm trường này, hãy truy cập Thay đổi API (API MWS và Đối tác bán hàng (SP) — API).

  • Sau khi bạn nhập yêu cầu hủy đơn hàng do người mua, bạn có thể tiếp tục hủy đơn hàng thông qua nguồn cấp dữ liệu API trên Seller Central hoặc tải lên tệp.

 

 Bạn sẽ tiếp tục nhận được thông báo qua email đối với tất cả các yêu cầu hủy đơn hàng do người mua tạo.

 

Bạn vẫn sẽ sử dụng dịch vụ nhắn tin giữa người mua và người bán để liên hệ với khách hàng. Nếu khách hàng yêu cầu thực hiện hủy bỏ trong công cụ nhắn tin, hãy yêu cầu họ hủy đơn hàng trên trang Đơn hàng của bạn. Tin nhắn về việc hủy đơn hàng sẽ được coi là tin nhắn quan trọng và sẽ được gửi đến người mua ngay cả khi họ đã chọn không nhận tin nhắn không quan trọng.

 

🔔 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: Những thay đổi sắp tới đối với quy trình hủy đơn hàng do người mua tạo.


(*) Xem thêm

Bình luận