Amazon Global Selling thành lập đội ngũ hỗ trợ nhà bán tại thị trường Việt Nam từ giữa 2019. Đến năm 2020, GEW Việt Nam đã trở thành đối tác chính thức và là một trong những đối tác đầu tiên của Amazon Global Selling tại Việt Nam nhờ vào uy tín và những thành công trước đó mà GEW Việt Nam đã xây dựng được khi đồng hành cùng các chủ thương hiệu, các nhà sản xuất.